En Clínica Kercus ofrecemos servizos de fisioterapia enfocados a aliviar e recuperar as doenzas dos nosos pacientes a través das diferentes técnicas que ofrecemos, sempre cun gran criterio médico e científico, baseado nun diagnóstico ben definido.

Tamén prestamos atención podolóxica aos pacientes que acoden á nosa clínica con algunha doenza nos seus pés, xa sexa por problemas habituais do paso do tempo ou a idade, ou por algún problema puntual que xorde nos seus pés; aos cales daremos unha especial atención, pois os pés son a base do noso corpo.

Como clínica onde tratamos diferentes patoloxías, atendendo de forma integrada, todos os problemas de saúde do paciente. O médico internista vai ocupar especialmente daqueles pacientes con diagnóstico difícil, pois é o médico que guía ao enfermo afectado por máis dunha patoloxía, na súa complexa traxectoria polo sistema sanitario hospitalario.

Clínica Kercus somos unha clínica médica onde levamos a cabo a depilación láser utilizando a tecnoloxía máis actual e pioneira de depilación láser combinando a luz xenón co sistema SHR do Láser de Diodo; todo iso aplicado por persoal médico.