Os dous centros que Autoescola Agra ten en Arzúa e en Melide están homologados pola dirección xeral de mobilidade da Xunta de Galicia para impartir a nova formación que se esixe aos condutores profesionais en todalas modalidades.

Isto quere dicir que podemos encargarnos tanto da formación inicial de mercadorías e viaxeiros para novos conductores, coma da formación contínua obligatoria para os condutores que por causa da súa experiencia non estiveran obligados a recibir a primeira fase desta formación.

O noso enderezo en Arzúa: Rúa Padre Pardo, Nº 49, entrechán. Teléfono: 981 500 383

O noso enderezo en Melide: Ronda de Pontevedra, Nº 23, baixo. Teléfono: 981 505 376

Características