Servizos de asesoría en xeral.

Venda de seguros, axente Allianz.

Seguros de auto, motos, fogar, vida, pensións, saúde, accidentes, xubilación, comunidades, aforro, etc. Asesoramento para a elección seguro máis adecuado para cada cliente.

Características