O noso traballo está orientado a proporcionar ao cliente un servizo obxectivo e independente cun perfecto coñecemento do territorio de Galicia que cubrimos.

Para iso dispoñemos dunha ampla carteira de propiedades rurais e urbanas, así como dun grupo de comerciais que localicen as propiedades que a vostede interésenlle, como pisos en Arzúa, pisos en Santiago, pisos no Pino, etc … e tamén casas en Arzúa, casas en Boimorto e arredores …

Dentro da rama inmobiliaria os nosos servizos cobren a procura e localización de propiedades, execución da venda así como todos os trámites notariais ou rexistrais que a mesma conleva e introducimos algunha novidade como a transformación de vivenda de segunda man para vivenda de protección oficial, xestión de axudas para alugueres, tramitación de herdanzas, medicións, …

Visítenos en Rúa dá Lúa, 1 Baixo 15810 Arzúa (A Coruña) e realizarémoslle presupostos sen compromiso.

Características