Comercio Vario, Servizos Agrícolas e Asesoramento.

Entre os nosos produtos de venta encontramos:

 • Pensos.
 • Abonos.
 • Cales.
 • Sementes.
 • Fitosanitarios.

Entre os nosos servizos encontramos:

 • Abonar.
 • Sembrar.
 • Sulfatar.
 • Arar.
 • Utilización dun carro mezclador.
 • Outros servizos variados.

Características