Comercio adicado á venda de produtos zoosanitarios, fitosanitarios, alimentación animal, sementes e diversos produtos relacionados coa agricultura e a gandeiría. Tamén ofrecemos servizos agrarios e asesoramento técnico.

Entre os nosos productos encontranse:

  • Produtos zoosanitarios.
  • Produtos fitosanitarios.
  • Pensos e correctores.
  • Abonos.
  • Sementes.
  • Servizo de aplicación de fitosanitarios e sementeira.
  • Asesoramento técnico.

Características